SMART BOILIE - Florin Iancu

Photo

Politica de confidentialitate

SC GLOBAL GOLD SOLUTIONS SRL, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J15/485/2015, având cod unic de înregistrare 34798960, cu sediul in Localitatea Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa, strada Dr. Benone Georgescu, Bl. 82A, sc. A, etaj 2, ap.10, CP 130081, considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal un angajament, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru.  Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru www.probaits.ro versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acesteia.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv către terţi), diseminare sau punere la dispoziţie în orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Care sunt datele cu caracter personal

Orice informaţie prin care o persoană fizică devine identificabila, cum ar fi:

- un nume, un număr de identificare, email, adresa, număr de telefon, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

Cât timp păstram datele dvs. cu caracter personal 

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveţi un cont în platforma PROBAITS.RO . Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

De ce prelucreaza PROBAITS.RO date cu caracter personal

Acestea sunt colectate în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale, pentru a respecta prevederile contractelor încheiate cu clienţii săi şi pentru a optimiza fluxurile de lucru şi reglementarile interne . De asemenea, atunci când deveniţi clientul SC GLOBAL GOLD SOLUTIONS SRL, sau cand folosiţi produsele societăţii, în baza consimţământului deja exprimat, veţi putea primi comunicări prin care ne facem cunoscute ofertele.

Amintim faptul că puteţi contacta în orice moment responsabilul PROBAITS.RO cu protecția datelor prin transmiterea unei solicitării printr-un e-mail la adresa: contact@probaits.ro