SMART BOILIE - Florin Iancu

Photo

Termeni si conditii

1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

PROBAITS – este denumirea comercială a SC GLOBAL GOLD SOLUTIONS SRL., persoană juridică de naţionalitate română,cu sediul social în localitatea Targovişte, judeţul Dâmboviţa, strada Dr. Benone Georgescu, bloc 82A, scara A, etaj 2, apartament 10, având număr de ordine în Registrul Comertului J15/485/2015, cod unic de înregistrare fiscală RO34798960.

Vânzător – PROBAITS

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are varsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care iăi face un cont în site şi efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are varsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obţine acces la Conţinut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către PROBAITS (electronic, telefonic, etc).

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni si Condiţii.

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpăratorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil şi se va asigura că toate informaţiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete şi actualizate

Cosul meu – secţiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care doreşte să le achiziţioneze la momentul adăugarii sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achizitionate la momentul adaugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vanzator de urmărire a Bunurilor si Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online găzduit la adresa web www.probaits.ro .

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.

Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produseleşsi serviciile menţionate în Comanda, care urmeaza a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – actiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distantă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul işi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se considera încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

3. COMANDĂ

3.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în masura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

3.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

3.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

3.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de catre Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei parţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

3.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plaţii online;

3.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri, în cazul plaţii online;

3.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

3.5. Cumpărătorul are dreptul să se retraga din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

3.6. In cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăseşte pe Site.

3.7. Exercitarea dreptului de retragere

3.7.1. În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, PROBAITS se obligă să returneze suma în maxim 20 (douăzeci) zile calendaristice de la data informării de către Client în ceea ce priveşte decizia sa de retragere din Contract. 

3.7.2. PROBAITS va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut şi returul acestuia a fost verificat de unul dintre reprerezentanţii Vânzătorului, iar acesta este în starea în care a fost expediat fără alte intervenţii asupra sa. Suma va fi returnată după cum urmează:

- pentru comenzile achitate cu card online - prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

- pentru comenzile achitate cu ordin de plată/ramburs - prin virament bancar în contul furnizat de Client;

3.7.3. Politica de retur face parte intregrata din acest document si poate fi consultata aici:

3.8.  În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinta acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

3.9. Disponibilitatea unui Bun va fi afişată in Site după cum urmează:

“în stoc” – avem mai mult de 5 bucaţi

“stoc limitat” – avem mai puţin de 5 bucaţi

“stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stoc.

4. BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

4.1. Furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

4.2. De Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid/perisabile;

5. CONFIDENŢIALITATE

5.1. PROBAITS va pastra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvaluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile mentionate în prezentul document.

6. FACTURARE – MODALITĂŢI DE PLATĂ

6.1. Preţurile bunurilor în cadrul site-ului : www.probaits.ro includ TVA, conform legislaţiei în vigoare.

6.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite o factură fiscală pentru bunurile şi serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaăiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

6.3. Modalităţile de plată pot fi vizualizate aici: , informaţii ce sunt parte integrată din prezentul document.

6.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile sau documentele aferente fiecarei comenzi, existente în Contul său.

7. LIVRAREA BUNURILOR

7.1. Vânzătorul va livra bunurile comandate prin furnizorii de servicii contractaţi, imediat ce modalităţile de plată agreate au fost respectate, dupa caz.

7.2. Informaţiile referitoare la transport pot fi vizualizate aici: acest document este parte integrată a acestor Termeni şi Condiţii.

7.3. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a bunurilor şi transmiterea documentelor însotitoare.

7.4.Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor şi serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.

8. GARANTII

8.1. Toate bunurile comercializate de PROBAITS beneficiază de condiţii de garantie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor.

9. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR

9.1. Propietatea supra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comanda (înţelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier) sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul/reprezentanţii Vânzătorului.

10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

10.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel, pe care Cumpărătorul sau o terţă persoană le poate suferii, după livrarea bunurilor şi în special pentru pierderea sau distrugerea acestora.

10.2. Prin crearea şi utilizarea contului, Utilizatorul/Cumpărătorul işi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (user şi parolă) şi pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în masura permisă de legislaţia în vigoare de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

10.3. Prin crearea Contului şi utilizarea conţinutului şi plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul accepta în mod expres şi fără echivoc Termenii şi Condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicata în cadrul Site-ului, existent la data creării Contului şi utilizării Conţinutului la data plasării Comenzii.

10.4. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica periodic Termenii şi Condiţiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului şi condiţiilor de funcţionare a Site-ului sau orice modificari ale cerintelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări vom afişa pe Site versiunea modificată a documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestui document.

11. PRELUAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Te rugăm să parcurgi “Politica de confidenţialitate şi Reguli GDPR” cu privire la preluarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul document.

12. FORTA MAJORA

12.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale , dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat. Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune interese.

13. LEGEA APLICABILA

13.1. Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Vânzător şi Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti de la sediului Vânzătorului din localitatea Târgovişte.

14. DISPOZITII FINALE

14.1. Completările şi amendamentele contractului sunt valabile numai în forma scrisa în prezentul document.